1-     Contingut i condicions d’ús de la web

Heu accedit al lloc web mitjançant el domini www.korpusadvocats.com. Tant el domini com el lloc web són propietat de KORPUS SL, amb adreça a Baixada del Molí 45, Despatx -2n 1a de la vila d’Andorra la Vella (ANDORRA). La nostra societat consta inscrita al Registre de Societats amb número de registre 20207 i NRT. L-715299-X. La societat exerceix la seva activitat mitjançant KORPUS ADVOCATS (en endavant KORPUS). Podeu contactar amb nosaltres per correu electrònic info@korpusadvocats.com o al telèfon +376 809 908.

L’accés i navegació per aquest lloc web impliquen l’acceptació íntegra dels termes i les condicions d’ús contingudes en aquest avís legal, així com de les polítiques de privadesa i de cookies que el segueixen (en endavant Termes i Condicions d’ús). Sense perjudici del dret de reserva de modificació sobre els continguts i les condicions d’ús que en qualsevol moment i sense previ avís pot exercir KORPUS, al seu lliure criteri. Per aquet motiu li recomanem que abans d’utilitzar de nou el nostre lloc web, revisi els nostres Termes i Condicions d’ús.

Vostè, usuari, es compromet a realitzar un ús d’aquest lloc web, de conformitat amb la legislació vigent i guiat per la bona fe, els bons costums i les normes de prudència pròpies d’un internauta diligent, evitant contravenir la moral i el bon ordre públic.

KORPUS podrà denegar o suspendre de forma discrecional i sense avís previ, l’accés a aquest lloc web als usuaris que no en respectin els Termes i Condicions d’ús. Aquesta facultat s’exercirà de forma definitiva o temporal i sense perjudici d’endegar les eventuals accions legals que es considerin oportunes contra l’infractor.

2-     Propietat intel·lectual del lloc web

El nostre lloc web i el seu contingut, incloent de forma enunciativa i no limitativa el seu programari, la seva edició, compilació, disseny, logotips, text i/o gràfics, així com el contingut del present avís legal i les subsegüents polítiques de privadesa i de galetes, són propietat de KORPUS o de tercers que han atorgat els pertinents permisos i autoritzacions. El contingut suara esmentat es objecte de diversos drets que es troben protegits per diversa legislació, tant nacional com internacional sobre els drets de la propietat intel·lectual, industrial, drets d’imatge i/o altres drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic. L’accés per part de l’usuari al lloc web en cap cas atorga cap dret sobre els mateixos.

L’ús sobre drets de tercers es troba expressament autoritzat pels seus propietaris, pel que KORPUS no es responsabilitza sobre les controvèrsies que puguin sorgir al respecte dels mateixos i procedirà a la seva retirada de forma immediata tan bon punt el seu legítim titular ens faci arribar una comunicació fefaent al respecte.

Els continguts en general i en concret les marques, noms de domini o signes distintius de KORPUS que incorpora el lloc web no poden ser utilitzats de cap manera sense prèvia autorització escrita per part de KORPUS o dels tercers titulars dels drets corresponents.

KORPUS es reserva la facultat d’utilitzar aquells mitjans tècnics que consideri adequats per detectar, rastrejar i identificar els usos no autoritzats dels nostres continguts, sense perjudici de les eventuals accions legals que consideri escaients en cada moment.

Es perseguiran tots aquells usos il·legítims i totes aquelles reproduccions del text, les imatges i qualsevol altre distintiu que identifiqui l’entitat, especialment els que s’utilitzin per manifestar informació falsa, incorrecta o inexacta sobre KORPUS, els seus socis, empleats o els serveis prestats per l’entitat.

Si vostè adverteix en el lloc web qualsevol contingut que pugui vulnerar els seus drets de propietat intel·lectual, industrial, drets d’imatge i/o altres drets o posicions jurídiques d’anàleg contingut econòmic, li agrairem que ens faci arribar aquesta informació amb la major brevetat possible al correu info@korpusadvocats.com, incorporant la documentació necessària per identificar-lo fefaentment com a legítim titular del dret.

3-     Regulació de la introducció d’enllaços en la web

Només s’autoritzen els enllaços de tercers dirigits sobre aquest lloc web, quan es dirigeixin directament a la nostra pàgina d’inici. Queda expressament desautoritzat qualsevol tipus d’enllaç dirigit a cap altre contingut d’aquest lloc web, així com l’aprofitament sense la corresponent autorització escrita de KORPUS del material contingut en la nostra web.

En tot cas, queda taxativament prohibit dirigir enllaços a aquest lloc web quan la finalitat sigui contraria a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral, l’ordre públic o pretengui malmetre la imatge o la reputació de KORPUS, els seus socis, empleats o dels serveis prestats per l’entitat.

També queda expressament prohibit  l’establiment de frames (marcs) de qualsevol tipus, que envoltin cap dels apartats d’aquest lloc web. Tampoc aquells que pretenguin facilitar l’accés als seus continguts a través d’adreces diferents a les de la pròpia web. Així com cap altra utilització que pugui implicar una comparació, imitació o aprofitament de la marca i prestigi de KORPUS.

4-     Responsabilitat

Aquest lloc web proporciona contingut exclusivament informatiu i no es pot considerar sota cap concepte un assessorament jurídic. L’ús de la informació continguda és de responsabilitat exclusiva de l’usuari. KORPUS no acceptarà cap tipus de responsabilitat pels eventuals errors u omissions que pugui contenir la informació facilitada en el lloc web.

KORPUS no presta els seus serveis mitjançant aquest lloc web, sinó que la prestació de serveis jurídics es contractarà mitjançant els corresponents documents a tal efecte i els honoraris seran fixats en funció dels diversos criteris de la nostra marca, prèvia avaluació de la dificultat de l’encàrrec encomanat i hauran de ser acceptats pel client prèviament.

Els serveis web publicats, així com el contingut del lloc, no impliquen l’obligació per part de KORPUS de mantenir-los disponibles i podran ser suspesos, cancel·lats o interromputs en qualsevol moment, sense que les eventuals afectacions a l’usuari puguin produir responsabilitat sobre KORPUS.

D’altra banda, KORPUS no respondrà dels danys ocasionats per un ús il·legítim, contrari a les presents condicions, o mal intencionat. Així doncs, no es farà responsable dels danys ocasionats als usuaris d’aquest lloc per motiu de programes informàtics, virus, cucs  o altres elements maliciosos que s’escapin al control dels nostres sistemes de protecció interna, essent responsabilitat exclusiva de l’usuari gaudir del corresponent antivirus i adequats sistemes de protecció.

5-     Legislació aplicable i jurisdicció

Els termes i condicions d’aquest avís legal es regeixen en tot cas per la legislació vigent aplicable al Principat d’Andorra i els usuaris del nostre lloc web accepten sotmetre qualsevol discrepància a la jurisdicció andorrana i renuncien de forma expressa a qualsevol altre  fur que els hi pogués pertocar. Sense perjudici d’aquelles jurisdiccions i/o legislacions que siguin aplicables per imperatiu legal, per raó de la seva condició d’usuari o consumidor.

 

Darrera actualització el 17 de maig de 2022